BYOD, Bring your own device
CYOD, Choose your own device
COPE, Company issued Personally enabled

Wat is BYOD(BRING YOUR OWN DEVICE)

Daar staat BYOD staat voor. Dit is van de bovenstaande drie afkortingen de meest voorkomende term in het nieuws. Bij BYOD staat een bedrijf toe dat medewerkers persoonlijk aangeschafte apparaten gebruiken tijdens hun werkdag. Het voordeel hiervan is dat het bedrijf minder apparaten hoeft in te kopen en mogelijk kosten hierop kan besparen.

BYOD heeft echter ook nadelen; zo moeten bedrijven er zeker van zijn dat deze privé aangeschafte apparaten goed beveiligd en up-to-date blijven. Dit is een vereiste om beveiligingsproblemen op het interne bedrijfsnetwerk te minimaliseren. Verder is het apparaat eigendom van de medewerkers, dit kan privacy problemen geven mocht het apparaat gewist moeten worden in geval van verlies of diefstal. Het is ook lastig om een grote range aan verschillende apparaten te beheren, vanuit een IT-oogpunt kan dit voor veel extra tijd zorgen. Dit komt doordat elke apparaat andere updates en beveiligingsinstellingen nodig heeft.

Wil je weten wat alle voor- en nadelen zijn van BYOD Lees hier dan verder Wat is BYOD

Dit komt doordat elke apparaat andere updates en beveiligingsinstellingen nodig heeft.

Wat is CYOD (CHOOSE YOUR OWN DEVICE)

Het probleem dat BYOD heeft, heeft CYOD niet : het lost namelijk het het privacy probleem op. De apparaten worden namelijk door het bedrijf voor de medewerker aangeschaft. Medewerkers kunnen met CYOD een eigen keuze maken uit een voorgedefinieerd aantal apparaten. Doordat het bedrijf het apparaat koopt, blijft het ook eigendom van het bedrijf. Hierdoor kan het zonder privacy redenen op elk moment gewist worden bij mogelijke diefstal of verlies. Dit zorgt ervoor dat mogelijke datalekken kunnen worden geminimaliseerd.

Medewerkers kunnen daarnaast werken met apparaten naar hun eigen keuze; daar zijn ze vaak al bekend mee. Hierdoor hebben medewerkers minder tijd nodig om aan hun nieuwe apparaat te wennen en kunnen dus sneller productief met hun apparaat aan de slag gaan. Verder zorgt CYOD dat medewerkers meer plezier ervaren bij het gekozen apparaat omdat dit namelijk naar eigen wens is.

Wil je weten wat alle voor- en nadelen zijn van CYOD Lees hier dan verder Wat is CYOD

Wat is COPE (COMPANY-OWNED, PERSONAL-ENABLED)

De derde en laatste afkorting is COPE. In deze opzet schaft de werkgever een apparaat aan en geeft de medewerker toestemming om dit apparaat ook buiten werk om te gebruiken. Het voordeel hiervan is dat het apparaat altijd eigendom van het bedrijf blijft. Ook als de medewerker ontslagen wordt of het bedrijf verlaat. Hierdoor kan het bedrijf altijd het apparaat terugeisen of het geheugen ervan op afstand wissen als deze verloren is, zonder in strijd te zijn met privacy wetgeving.

Een ander voordeel is dat het voor de ICT-afdeling makkelijker is om alle apparaten up-to-date te houden en te beveiligen. Bij COPE is de reeks aan verschillende apparaten kleiner dan die van CYOD. Dit verschil in aantal en soort zorgt voor minder ICT ondersteuning kosten.

Het grootste voordeel van COPE vanuit HRM bril bekeken is dat het voor meer binding met het bedrijf kan zorgen. Het feit dat medewerkers hun apparaten ook buiten werk mogen gebruiken, kan gezien worden als een extra beloning die bij hun baan hoort.

Featured Blogs