Mobiele apparaten: De nieuwe AVG goudmijn voor hackers

De volgende data wordt vaak terug gevonden op zakelijke apparaten.

  • Zakelijke apps met bedrijfsgevoelige informatie
  • Contactgegevens van klanten en werknemers
  • Zakelijke e-mails met gegevens over klanten en werknemers
  • WiFi wachtwoorden
  • Zakelijke foto’s, (en vaak ook privé…)

BEVEILIGEN VAN MOBIELE DEVICES VAN GROOT BELANG

Binnen organisaties wordt er veel focus gelegd op het beveiligen van computers, servers en het netwerk zelf. Mobiele apparaten hebben ook toegang tot bedrijfsgevoelige informatie. Hierdoor is het van uiterst belang om deze ook te beveiligen.

MOBILE DEVICE MANAGEMENT EN AVG

Op 25 Mei 2018 ging de Europese wet voor databescherming (AVG) van kracht. De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een verlengde van de wet datalekken en geldt voor elke organisatie binnen de EU. Door de invoering van deze wet is het nog belangrijker om uw data goed te beveiligen en te verwerken. Dit geldt uiteraard ook voor uw mobiele apparaten.

DE NIEUWE AVG WETGEVING

Met de nieuwe AVG wetgeving wil de Europese Unie één lijn trekken en nieuwe regels introduceren die in elk land toepasbaar zijn. Elke organisatie binnen de EU die met gevoelige informatie werkt valt hieronder. Denk hierbij aan organisaties die met de volgende dataset aan gegevens werken.

  • Klantgegevens
  • Transactiegegevens
  • Werknemersgegevens
  • Patiëntgegevens

De nieuwe wetgeving sluit aan op de meldplicht datalekken die per 1 januari 2016 van kracht is gegaan. De wet datalekken verplicht mensen en organisaties om situaties te melden die kunnen leiden tot verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens.

MOBILE DEVICE MANAGEMENT: ALLES IN EIGEN BEHEER

Het gebruik van mobiele devices door medewerkers neemt nog steeds toe. Met Mobile Device Management zijn de risico’s van het gebruik van mobiele devices in te perken en te beheren.

WAT KUNT U DOEN TEGEN DEZE BEDREIGINGEN?

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties binnen de EU voldoen aan de AVG wetgeving.

Een oplossing voor het beheren van uw mobiele apparaten is dan geen luxe maar een must. Met een MDM oplossing kunnen alle apparaten efficiënt en veilig worden beheerd. Een MDM oplossing zorgt niet alleen voor het uitrollen van restricties, maar u kunt ook op afstand de instellingen van apparaten wijzigen en beveiligen. In het ergste geval van verlies of diefstal kan een apparaat compleet gewist worden.

Hulp nodig?

Het gebruik van mobiele technologie is vaak een nieuw gebied voor IT-teams en het vinden van het juiste apparaat, de juiste prijs en de juiste functies die aansluiten bij jouw behoeften kan moeilijk zijn.

Scolutions kan je hierbij helpen. Onze oplossingsarchitecten kunnen je behoeften en bedrijfsdoelen bestuderen om samen met jou een op maat gemaakt mobiliteitsprogramma te ontwerpen dat je naar waar je wilt gaan kan helpen.